Πελάτης

Progress beyond

Αντικείμενο

Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Year

2022

Λεπτομέρειες
  • Πλατφόρμα WordPress
  • Fully Responsive
  • Portfolio
  • Blog
  • Σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα
  • Φόρμες επικοινωνίας

Progress beyond – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η Progress beyond είναι μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Progress beyond καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών, με έμφαση στον τομέα της χρηματοοικονομικής διοίκησης, δηλαδή στη βέλτιστη αξιοποίηση ευκαιριών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων, του Σχεδιασμού και Οργάνωσης Επιχειρήσεων.