Πελάτης

GATE DYNAMIC HOLDINGS

Year

2021

Λεπτομέρειες
  • Πλατφόρμα WordPress
  • Fully Responsive
  • Portfolio
  • Blog
  • Σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα
  • Φόρμες επικοινωνίας

GATE DYNAMIC HOLDINGS – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η Gate Dynamic Holdings AE είναι μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Gate Dynamic Holdings ΑΕ προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών, με έμφαση στον τομέα της χρηματοοικονομικής διοίκησης, δηλαδή στη βέλτιστη αξιοποίηση ευκαιριών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων, του Σχεδιασμού και Οργάνωσης Επιχειρήσεων.

Ευχαριστούμε την εταιρεία GATE DYNAMIC HOLDINGS για την εμπιστοσύνη